Meddelande om överlåtelse 2022-01-12. Axilia AB har överlåtit samtliga fordringar till IBITLY LTD. Betalning med befriande verkan kan endast ske till IBITLY LTD eller dess angivna ombud eller betalningsmottagare. Meddelande om överlåtelse 2022-03-04 SPSE GROUP AB har överlåtit samtliga fordringar till IBITLY LTD. Betalning med befriande verkan kan endast ske till IBITLY LTD eller dess angivna ombud eller betalningsmottagare.

Kundservice

Företag

För privatperson klicka här

Ring oss

Telefon: 010 – 405 92 90

Telefontider
Må-Fr 09:00 – 12:00
och 13:00 – 15:00

Skicka meddelande

E-post: hej@axilia.se

Kontaktformulär hittar du här

Brev

Telefon: 010 – 405 92 90

Axilia AB
Isafordsgatan 22
164 40 Kista

Kundservice företag

För privatperson klicka här

Urspungsmärkning

Förnärvarande uppdateras denna funktion och information kan därför avika

Vår elförsäljning i Sverige 2018

Nedan visar vår samlade elförsäljning i Sverige 2018. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2018 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Vattenkraft %

Kärnkraft %

Vind-& Solkraft %

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla Diagrammet visar elens ursprung för vår Energimix under 2018 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla. Miljöpåverkan framgår av stapeldiagrammen på den här sidan. Energimix är det du får om du inte aktivt väljer en särskild energikälla.

Vattenkraft %

Kärnkraft %

Vind-& Solkraft %

 

Avbrott

Avbrott av el kan bero på att er el stängts av eller att det är störningar i nätet. Om felet beror på störningar i nätet ska ni höra av er till er nätägare. Om er el är avstängd pga av obetalda fakturor ring vår kundservice på telefon 010 – 405 92 90.

Fakturafrågor
Hur anmäler jag e-faktura /autogiro? Just nu har vi inte e-faktura som alternativ, men du kan skicka e-post till kundservice på hej@axilia.se och be om en fakturakopia på e-post. Kan jag betala min faktura senare? Om du inte har möjlighet att betala din faktura i tid kan du ansöka om anstånd. Betalningsdatumet skjuts fram i max 30 dagar. Dröjsmålsränta läggs till på det ursprungliga fakturabeloppet. Du kan enkelt ansöka genom att kontakt kundservice på telefon eller e-post.

Kontakta oss

E-post: hej@axilia.se Telefon: 010 – 405 92 90

Telefontider: Må-Fr 09:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00

Postadress: Axilia AB Isfordsgatan 22, 164 40 Kista

Kontakta oss

8 + 12 =