Kundservice

Företag

För privatperson klicka här

Ring oss

Telefon: 010 – 405 92 90

Telefontider
Må-Fr 09:00 – 12:00
och 13:00 – 15:00

Skicka meddelande

E-post: hej@axilia.se

Kontaktformulär hittar du här

Brev

Telefon: 010 – 405 92 90

Axilia AB
BOX 5385
102 49 Stockholm

Kundservice företag

För privatperson klicka här

Urspungsmärkning

Förnärvarande uppdateras denna funktion och information kan därför avika

Vår elförsäljning i Sverige 2018

Nedan visar vår samlade elförsäljning i Sverige 2018. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2018 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Vattenkraft %

Kärnkraft %

Vind-& Solkraft %

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla Diagrammet visar elens ursprung för vår Energimix under 2018 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla. Miljöpåverkan framgår av stapeldiagrammen på den här sidan. Energimix är det du får om du inte aktivt väljer en särskild energikälla.

Vattenkraft %

Kärnkraft %

Vind-& Solkraft %

 

Avbrott

Avbrott av el kan bero på att er el stängts av eller att det är störningar i nätet. Om felet beror på störningar i nätet ska ni höra av er till er nätägare. Om er el är avstängd pga av obetalda fakturor ring vår kundservice på telefon 010 – 405 92 90.

Fakturafrågor
Hur anmäler jag e-faktura /autogiro?
Just nu har vi inte e-faktura som alternativ, men du kan skicka e-post till kundservice på hej@axilia.se och be om en fakturakopia på e-post.

Kan jag betala min faktura senare?
Om du inte har möjlighet att betala din faktura i tid kan du ansöka om anstånd. Betalningsdatumet skjuts fram i max 30 dagar. Dröjsmålsränta läggs till på det ursprungliga fakturabeloppet. Du kan enkelt ansöka genom att kontakt kundservice på telefon eller e-post.

Kontakta oss

E-post: hej@axilia.se Telefon: 010 – 405 92 90

Telefontider: Må-Fr 09:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00

Postadress: Axilia BOX 5385, 102 49 Stockholm

Kontakta oss

5 + 9 =